Formula 1 ยังคงได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกปีที่ผ่านไป ด้วยความนิยมที่เพิ่มขึ้นของกีฬา เกมดังกล่าวได้รวบรวมผู้ชมการแข่งรถด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้ว่า F1 22 ของปีที่แล้วจะถอยห่างจากเกมก่อนหน้านี้ไปหนึ่งก้าว แต่ Codemasters ก็ได้กลับมาพร้อม เกมกีฬา F1 23 ในปีนี้ ด้วยดราม่าที่มากขึ้นในการกลับมาของ Braking Point โหมด F1 World ใหม่ที่สมบูรณ์ และวงจรใหม่ให้พิชิต

Read More